ALL   # C F H I M O # P R S T # W

#
    . . . . Owner: mehdizahedi
   بررسي و ارزيابي درس . . . . Owner: Admin
   ارزش افزوده منابع مرجع . . . . Owner: Admin
   انواع خدمات مرجع و معيارهاي . . . . Owner: Admin
   انواع خدمات مرجع و معيارهاي ارزيابي آن‌ه . . . . Owner: Admin
   خدمات مرجع اينترنتي . . . . Owner: Admin
   خدمات و منابع مرجع در عصر دانش مدار . . . . Owner: Admin
   ربط وجامعيت و مانعيت در بازيافت ها . . . . Owner: Admin
   جستجو براساس زبان طبيعي . . . . Owner: Admin
   آموزش جستجو . . . . Owner: Admin
   معيارهاي جستجو در نظام هاي اطلاعاتي . . . . Owner: Admin
   منابع دسترسي و تحليل استنادها و محاسبه ضر . . . . Owner: mehdizahedi
   منابع آموزشي . . . . Owner: Admin
   منابع مرجع تخصصي . . . . Owner: Admin
   نظريه هاي رفتار اطلاع يابي . . . . Owner: Admin
   نمایه نامه ها . . . . Owner: raminnaderi
   فرانيد مرجع . . . . Owner: Admin

C
   CategoryCategory
   CategoryWiki

F
   FormattingRules

H
   HighScores
   HomePage . . . . Owner: Admin

I
   InterWiki

M
   MyChanges
   MyPages

O
   OrphanedPages
   OwnedPages

P
   PageIndex

R
   RecentChanges

S
   SandBox

T
   TextSearch
   TextSearchExpanded

W
   WantedPages
   WikiCategory
   WikkaDocumentation
   WikkaReleaseNotes

CategoryWiki
XML Revisions of $tag
تاریخچه صفحات :: آخرین نویسنده: Admin :: مالک صفحه: (Public) ::
 

گشتن


جستجو در ویکی
جعبه ابزار


انتخاب زبان
زبان دلخواه:بخشها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.