آخرین ویرایش 2009-02-15 11:20:09 توسط fathian

Additions:
يكي از مهم ترين تحولات در عصر جديد، تحول در منابع و خدمات مرجع است.

Deletions:
در توسعه اين بحث مارا ياري دهيد.


ویرایش شده 2009-02-07 12:53:01 توسط Admin

Additions:
بررسي و ارزيابي درس و فعاليت‌هاي مربوطه


در توسعه اين بحث مارا ياري دهيد.


Deletions:
بررسي و ارزيابي درس و فعاليت‌هاي مربوطه


ویرایش شده 2009-02-07 12:29:18 توسط Admin

Additions:
بررسي و ارزيابي درس و فعاليت‌هاي مربوطه

Deletions:
خدمات و منابع مرجع در عصر دانش مدار


ویرایش شده 2009-02-07 12:28:26 توسط Admin

Additions:
خدمات و منابع مرجع در عصر دانش مدار

Deletions:Oldest known version of this page was edited on 2009-02-07 11:56:44 توسط Admin [ ]

آخرین ویرایش:
آخرین نویسنده:
مالک صفحه:

گشتن


جستجو در ویکی
جعبه ابزار


انتخاب زبان
زبان دلخواه:بخشها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.