درباره ما

ویکی مرجع در اسفند ماه 1387 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد و به منظور ارائه پروژه ای در درس مرجع تخصصی تحت نظارت سرکار خانم دکتر پریرخ طراحی گردید.  هدف از طراحی ویکی مرجع، ایجاد فضایی برای تبادل و دسترسی به اطلاعات در حوزه مدیریت خدمات و منابع مرجع است.

ویکی مرجع دانش نامه ای است همگانی و آزاد؛ بدین معنی که همه می‌توانند به نوشتن و ویرایش نوشتارهای موجود در آن بپردازند. البته این نوشتارها و ویرایش‌ها باید مطابق با اساس‌نامه‌ٔ ویکی‌پدیا باشند؛ یعنی مطالب بی طرفانه و بدون پایمال کردن حق نشر دیگران نوشته شده باشند. مدیریت بررسی نوشتارها توسط گروهی از گردانندگان انجام می‌شود.

برای تحقق این هدف، در گام اول موضوعاتی متناسب با مباحث مرجع در نظر گرفته شد و هر یک از دانشجویان مسئولیت نگارش مطالب مربوط به یکی از موضوعات را بر عهده گرفت. ویرایش و اصلاح نهایی موضوعات توسط همه دانشجویان تحت نظر استاد درس مرجع تخصصی سرکار خانم دکتر پریرخ انجام شد.

طبقه بندی اولیه موضوعات ویکی مرجع به این صورت است:

آموزش جستجو  و استفاده از اطلاعات

ارزش افزوده منابع مرجع و خدمات مربوطه در آموزش و پژوهش

انواع خدمات مرجع و معيارهاي ارزيابي آن ها‌

جستجو براساس زبان طبيعي و زبان کنترل شده

خدمات مرجع اينترنتي

خدمات و منابع مرجع در عصر دانش مدار


ربط وجامعيت و مانعيت در بازيافت ها

فرآیند مرجع

معيارهاي جستجو در نظام هاي اطلاعاتي

منابع آموزشي

منابع دسترسي و تحليل استنادها و محاسبه ضریب تأثیر

منابع مرجع تخصصي

نظريه هاي رفتار اطلاع يابي

اسامی نویسندگان مقالات ویکی به این صورت است:

مهدی آشیم

فاطمه اصغری

معصومه جعفری

وجیهه حسینی

نیره دادخواه

مهدی زاهدی

سمانه ضیایی

نگار فاضلی

اکرم فتحیان

مهدی قطبی

محمد رامین نادری

امیر نیک زمان

3431 :تعداد دفعات بازیدگشتن


جستجو در ویکی
جعبه ابزار


انتخاب زبان
زبان دلخواه:بخشها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.