ارتباط با ما

نویسندگان اولیه مطالب ویکی مرجع، دانشجویان کارشناسی ارشد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد هستند. جهت ارتباط با اعضای این گروه پیام های خود را به آدرس lis86@googlegroups.com ارسال فرمایید. نام و آدرس پست الکترونیکی هر یک از نویسندگان ویکی جهت ارتباط مستقیم در جدول زیر آمده است:

پست الکترونیکی

نام و نام خانوادگی

مهدی آشیم

asgharifatemeh2@gmail.com

فاطمه اصغری

jafari.massuma@googlemail.com

معصومه جعفری

vajihehoseini@gmail.com

وجیهه حسینی

na.dadkhah@gmail.com

نیره دادخواه

mehdizahedin@gmail.com

مهدی زاهدی

سمانه ضیایی

labkhaand@gmail.com

نگار فاضلی

fathian2000@gmail.com

اکرم فتحیان

mehdi.qotbi@gmail.com

مهدی قطبی

raminnaderi.public@gmail.com

محمد رامین نادری

cinemairan1362@gmail.com

امیر نیک زمان

3694 :تعداد دفعات بازیدگشتن


جستجو در ویکی
جعبه ابزار


انتخاب زبان
زبان دلخواه:بخشها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.